کفی گالوانیزه فلزی مزدا تک کابین

کفی گالوانیزه مزدا تک کابین

استفاده از کفی گالوانیزه یا فلزی در مزدا وانت یکی از مهمترین نکات نگهداری از خودرو میباشد.

اولین تصمیم جدی بعد از خرید مزدا وانت نصب یک عدد کفی فلزی مناسب و تمیز در خودرو میباشد.

با هر سلیقه و تفکری باشید اولین خواسته از کفی عقب مزدا وانت تمیز جوشکاری کردن ضخامت مناسب کفی فلزی و نصب بی درد سر میباشد

از مزیت های کفی گالوانیزه میتوان به عمر مفید و محکم بودنش اشاره کرد.

 

گزینه های حمل و نقل