کفی t8 جک

لاینر عقب kmc T8 کفی تی هشت کی ام سی جک

لاینر عقب تی هشت با لوازم جانبی شامل 25 عدد قطعات نصب و 18 عدد پیچ مخصوص نصب

لاینر عقب فابریکی T8

استفاده از لاینر در خودرو های داری اتاق بار به عنوان اصلی ترین فاکتور مراقبت از بدنه خودرو در مقابل فرسایش های غیر قابل پیش بینی به شمار می آید. از مهمترین علل استفاده از کفی T8 می توان به مراقبت از قرشدگی اتاق عقب بار به هنگام جابجایی بار اشاره کرد.

آموزش نصب لاینر عقب تی هشت

طریقه آموزش و نصب لاینرتی هشت کی ام سی مارک ایگل.
نکته .تمامی لوازم مصرفی در آموزش در پکیچلوازم جانبی موجود می باشد.
رول بار و قلاب ها را باز کرده.برای باز کردن تمامی لوازم با آچار یاباکس شماره10انجام میشود.
در ابتدای کار روکش فومها را جدا کردهو قسمت چسبناک فوم را به جلو اتاق بار یا لگنی عقبچسبانده شود.
پایه های رول بار راکه در پکیچ موجود می باشد را بهنگهدارنده رول بار که دو عدد در قسمت جلو لگنی تی هشت میباشد
بستهمیشود حتما از پیچ و مهره های مخصوص داخل پکیچ استفاده شوددرضمندقت شود که مهره های پایه رو به عقببسته
شود.
عینکی با ضخامت10میلی متریرا روی سوراخ های پیچ رول بار قسمت جلوقرارداده شود. پیشنهاد ما این است که برای
اینکه جابجا یا تکان نخورد از چسب دو طرفه در زیر عینکی استفاده شود.
و همینطور در جای پیچ های عقب رول بارنیز تکرار میکنیمولی از عینکی با ضخامت۸میلی متری استفاده میکنیم
زیر قلابی های جلو را با پیچ آلنبه مهره های قلاب جلو بسته میشود.
چپ و راست زیر قلابی در پکیچ مشخص شده است.
عینکی با ضخامت۲۰میلیمتری مخصوص زیر قلابی های عقب می باشد.نکتهاینکه قبل از بستن زیر قلابی های عقبچسب
دو طرفه زده شود تا سر جای خود قرار گیرد و تکان نخورد
در ضمن سوراخ های تمامی عینکی ها حتما باید روبرویسوراخ های مهره باشد
پس از اتمام مراحل قبلی نوبت به قرار دادن لاینر میباشد.
پایه های بقل رول بار که از روی لگنی عقبتی هشت باز کردیمرا مجدد نصب میکنیم
پیچ های چراغ عقب یا خطر که در هر طرف دو عدد میباشد را باز کرده
فلاپ های بغللاینر یا کاور چراغ را سر جای خودش قرار داده و پیچ های چراغ عقب را مجدد میبندیمهنگام بستن پیچ ها
لاینر را به سمت پائین کشانده تا سر جای خودشقرار داده شود.چپ و راست فلاپ بغل ها در پکیچ مشخص شده است.
واشر عینکی با ضخامت۳میلیمتری را زیر هر قلاب قرارداه و قلاب های جلو را با پیچ۸چهار سانتیو قلاب های عقب را با
پیچ۸شش سانتی میبندیم.
و حال نوبت به بستن رول بار میباشدرول بار را با پیچ های فابریکی بستهودر پوش پیچ اهرو نیز در جای خود قرار میدهیم
پیچ های۱،۳،۵کاور قفل، درب عقب قسمت بالا را باز کرده
پیچ های۱،۵کاور قفل،درب عقب قسمت پائین را نیز باز میکنیم
رود ی را در جای خود قرار داده میشوو پیچ های۱،۳،۵را با پیچ های مخصوص و واشرهای دور پهن که داخل پکیج
موجود میباشد نصب میکنیم.
مرحله بعدی اینکه فلاپ دور درب راروی نقطه خودش قرارداده و پیچ های۱،۵قسمت پاییننیز نصب میشود
تمامی مراحل نصب به صورت ویدیو به شمانمایش داده میشود.

نادرکابین برای اولین بار در ایران اقدام به تولید لاینر عقب تی هشت با رعایت اصول مهندسی و با بهره گیری از بهترین و مدرنترین تکنولوژی روز دنیا کرده است.

ویدیو لاینر عقب تی هشت