فهرست بستن

فایبرگلاس

فايبرگلاس چيست؟

همان طوری که از اسم فایبرگلاس مشخص است فایبر به معنی فیبر و گلاس به یعنی شیشه.که فیبر شیشه می شود

Call Now Button