اتاق عقب وانت پراید

اتاق و کابین عقب پراید وانت

اتاق عقب پراید وانت 151 یکی از بزرگترین دغدغه های پراید وانت سوران برای مسافرت با خودرو خود امنیت لوازم پیک نیک و مسافرتی از جمله چمدان و ساک ها، دوچرخه فرزندان، چادر و… از دست سارقان، بارندگی باران، یا حتی باد بردن وسایل از  پشت ماشین میباشد. یعنی رانندگی در حین مسافرت تبدیل به […]

اتاق و کابین عقب پراید وانت بیشتر بخوانید »